Марки
 
Партньори
 

Условия за ползване

Общи условия за ползване на услугите на www.techniczn.com.

Настоящите условия са документ, който урежда отношенията между "ТЕХНИКА - ЗН" ООД (наричан по-долу ПРОДАВАЧ) от една страна и ПОТРЕБИТЕЛИТЕЛ/ КУПУВАЧ от друга страна, използващи сайта и електронния магазин, намиращи се на www.techniczn.com.

Настоящите условия са споразумението, което Продавачът и Купувачът сключват за покупко-продажба през www.techniczn.com.

Използвайки сайта и електронния магазин, намиращ се на www.techniczn.com, Вие потвърждавате, че сте запознати и се съгласявате с настоящите условия.

Фирма "ТЕХНИКА - ЗН" ООД е със седалище и адрес на управление - гр. София 1505, кв. "Редута", ул. "Велчо Атанасов" 19, регистрирана в Агенцията по вписванията с ЕИК: BG203143532.